Hình ảnh

Đường 26 Phường Hiệp Bình Chánh

Đường Đặng Văn Bi

Đường 11 Phường Trường Thọ