Chính sách nhân sự

Thiên Phú luôn xem nhân sự là nguồn lực quan trọng nhất của Công ty, vì vậy chúng tôi muốn xây dựng Thiên Phú trở thành nơi làm việc tốt và lý tưởng nhất cho người lao động và đây là mục tiêu hàng đầu mà Công ty hướng tới.

Chính vì vậy chúng tôi xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, tạo mọi điều kiện để các bạn có thể phát huy hết năng lực của mình, đóng góp vào sự phát triển và gắn bó lâu dài với Công ty.

Dựa vào đó Công ty xây dựng chính sách phúc lợi tốt nhất cho nhân viên, không chỉ các phúc lợi theo quy định pháp luật mà còn có các phúc lợi riêng biệt khác của Thiên Phú, thể hiện sự quan tâm đối với đời sống nhân viên và sự gắn kết giữa các nhân viên với Công ty.